Eéndaagse training Kinderen en rouw op 28 juni 2016

Jaarlijks verliezen ruim 6000 kinderen een van hun ouders (CBS, 2013). De meerderheid van deze kinderen verliezen hun vader en worden half-wees in de puberleeftijd. Momenteel wonen er in ons land in totaal ongeveer 34.000 halfwezen.

Tegen de algemeen heersende overtuiging in, blijkt dat de meeste kinderen over de veerkracht beschikken om, met steun en hulp vanuit de eigen omgeving, het verlies van een ouder te kunnen integreren in hun leven. Een kleine minderheid ontwikkelt echter ernstige psychologische problemen waarbij specialistische professionele hulp noodzakelijk is.

Vanuit dit gegeven is het voorstelbaar dat sommige kinderen te snel naar de professionele hulp (bijvoorbeelde de GGz) worden doorverwezen en minstens zo belangrijk dat er kinderen en jongeren zijn die niet de steun krijgen uit hun omgeving die ze eigenlijk nodig hebben.

In deze training wordt gefocust op de meerderheid van de kinderen die (nog) geen specialistische hulp nodig hebben, met andere woorden kinderen die zogenaamde ‘normale rouwreacties’ vertonen, en die o.a. met steun uit de omgeving leren omgaan met het verlies. Maar wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En hoe weet je of het wel goed met ze gaat? Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wanneer moet je ingrijpen en doorverwijzen?

Professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg krijgen tijdens deze training voldoende handreikingen voor het herkennen van normale rouwreacties en het in gesprek gaan met kinderen en hun ouders/verzorgers.

Deelnemers aan deze training krijgen het boek “Verder zonder jou” van Daan Westerink cadeau.

Cursusleider

Daan Westerink 2015Daan Westerink is onderzoeksjournalist, docent Journalistiek, docent rouw en verlieskunde en trainer binnen de zorg en het onderwijs.
Na haar studie Journalistiek werkte zij als (eind)redacteur bij radio en televisie. Sinds 2003 is haar aandacht gericht op (onderzoeken naar) coping: hoe nabestaanden omgaan met intense verlieservaringen. Zij werkt samen met onderzoekers van o.a. Universiteit Utrecht en probeert een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk.
Ze is honours docent bij Hogeschool Utrecht (docent radio, televisie, social media en online publiceren) en geeft communicatietrainingen aan professionals rondom de transities in de zorg. Daarnaast begeleidt ze mensen na een intense verlieservaring. Van haar hand verschenen o.a. de boeken ‘Verder zonder jou – jongeren over de dood van een dierbare’ en ‘Leven zonder ouders. Het definitieve einde van het kind-zijn’.

 

Meer informatie

Organisator  CES (Centrum Educatie en Supervisie)
Datum  28 juni 2016
Aanvangstijd  10:00 uur
Eindtijd  17:00 uur
Locatie  Pullman – Cocagne – Eindhoven
Prijs totale cursus  € 350,- excl. BTW
Uiterste inschrijfdatum  13 juni 2016
Max. aantal deelnemers 20
Doelgroep Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met gezinnen in verliessituaties.
 Inschrijven Vul hier het inschrijfformulier in
   

 

Over Daan Westerink 555 Artikelen
pedagoog (MEd), rouwdeskundige, docent en onderwijsontwikkelaar, publicist, mediator, trainer en social media expert.