Psychische problemen na ingrijpende levensgebeurtenissen bij kinderen en adolescenten

Symposium Mariken Spuij
Foto: www.fotogelukjes.nl

Symposium op 27 juni 2014 in het Universiteitsmuseum in Utrecht.

Ter gelegenheid van de promotie van Mariken Spuij. (Aanvulling 13 mei 2014: inschrijving is gesloten!)

Jaarlijks verliezen ongeveer 6500 kinderen een ouder. De meeste kinderen lijken over de veerkracht te beschikken om, met steun en hulp vanuit hun omgeving, een dergelijk verlies te kunnen integreren in hun leven. Een kleine minderheid ontwikkelt echter ernstige psychologische problemen waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Wat kunnen professionals dan doen? Waar kunnen ze op letten? Wat werkt?

Het symposium is bedoeld voor Orthopedagoog-Generalisten NVO, Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, GZ-Psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, jeugdartsen, huisartsen, beleidsmakers en onderzoekers die interesse hebben in de psychologische gevolgen van ingrijpende levensgebeurtenissen. Vanuit diverse invalshoeken worden actuele thema’s rondom dit onderwerp belicht. Alle sprekers zijn wetenschappers die naast onderzoek zelf ook in de praktijk met kinderen en/of adolescenten werken.

Organisatie

Paul A. Boelen, Maja Deković, Peter Prinzie en Mariken Spuij

Programma

10:00 Ontvangst en registratie

10:30 Opening en welkom door Daan Westerink

10:40 Recente inzichten rondom rouw en verlies door drs. Mariken Spuij

11:15 Verlies door fataal huiselijk geweld door dr. Eva Alisic

12:00 Lunch in de kassen van de oude Hortus (Universiteitsmuseum)

13:00 Levensgebeurtenissen: depressieve klachten en cognitieve strategieën om emoties te reguleren door drs. Yvonne Stikkelbroek

13:40 Depressie en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten door prof. dr. Caroline Braet

14:15 Afsluiting door Daan Westerink

 

Over de sprekers en dagvoorzitter

Dr. Eva Alisic

Dr. Eva Alisic is verbonden aan het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren (UMC Utrecht) en Monash University (Australië). Met innovatieve methoden zoals ‘audio sampling’ onderzoekt haar team wat kinderen en families veerkrachtig maakt in de moeilijkste omstandigheden, en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.

Prof. dr. Caroline Braet

Klinisch Psycholoog, gedragstherapeut, hoogleraar, verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Momenteel leidt zij projecten op het vlak van obesitas & eetstoornissen, hechting, impulsiviteit, depressie en gedragsproblemen bij kinderen. Ze is consulent op de kinderpolikliniek van het Universitair Ziekenhuis van Gent, het Medisch Pediatrisch Centrum in De Haan en ze is coördinator en supervisor bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

Drs. Mariken Spuij

Klinisch Psycholoog, NVO-Orthopedagoog-Generalist, cognitief gedragstherapeut. Ze is als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Orthopedagogiek (afdeling Kinder- en Jeugdstudies) van de Universiteit Utrecht. Ze werkt tevens als sectiehoofd en behandelaar bij de jeugdafdeling (sectie psychosociale problemen) van het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de preventie, diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren.

Drs. Yvonne Stikkelbroek

Klinisch psycholoog, psychotherapeut en verbonden aan het Ambulatorium en de Universiteit Utrecht, onderzoeksgroep Child Adolescent Studies. Als docent is zij betrokken bij de opleiding Orthopedagogiek. Zij is actief in het ontwikkelen van interventies voor het behandelen van depressies. Momenteel is zij betrokken bij het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de D(o)epressiecursus, een interventie voor het behandelen van depressieve jongeren.

Daan Westerink

Onderzoeksjournalist, docent Journalistiek, docent rouw en verlieskunde, trainer binnen de zorg en het onderwijs. Na haar studie Journalistiek werkte zij als (eind)redacteur bij radio en televisie. Sinds 2003 is haar aandacht gericht op (onderzoeken naar) coping: hoe nabestaanden omgaan met intense verlieservaringen. Zij werkt samen met onderzoekers van o.a. Universiteit Utrecht en probeert een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Ze is honours docent bij de Hogeschool Utrecht en traint professionals binnen de (gezondheids)zorg. Van haar hand verscheen o.a. het boek ‘Verder zonder jou – jongeren over de dood van een dierbare’.

Organisatie

Drs. Mariken Spuij, in samenwerking met Prof. dr. Paul A. Boelen, Prof. dr. Maja Deković, en Dr. Peter Prinzie.


Praktische informatie

Deelname

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is de inschrijving gesloten. Door financiële bijdragen van FSW-50 en Utrecht centre for Child and Adolescent Studies (CAS) zijn aan deelname in principe geen kosten verbonden.

Accreditatie zal in ieder geval worden aangevraagd bij de volgende beroeps-
verenigingen: NVO/NIP, VGCt, FGZP.

Locatie

Universiteitsmuseum Utrecht

Lange Nieuwstraat 106

3512 PN Utrecht

Routebeschrijving

 

Contact

Mariken Spuij

Postbus 80.140

3584 CS Utrecht

M.Spuij@uu.nl

 

Over Daan Westerink 515 Artikelen
pedagoog (MEd), rouwdeskundige, docent en onderwijsontwikkelaar, publicist, mediator, trainer en social media expert.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield