Steun voor weeskinderen. Handreikingen voor gemeenten

Brochure Steun voor Weeskinderen
Download de brochure door er op te klikken.

Jaarlijks verliezen ruim 6000 kinderen een of beide ouders. De meerderheid van deze kinderen verliezen hun vader en worden half-wees in de puberleeftijd. Er zijn in ons land bij elkaar ongeveer 34.000 minderjarigen die één van hun ouders verloren en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Het komt echter ook voor dat een vader of moeder onbekend is en dat de bekende ouder overlijdt. Volgens de wet is het achtergebleven kind dan ook een wees. Het totaal aantal minderjarige wezen volgens deze definitie is ongeveer 1 200.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft zich in opdracht van het ministerie van VWS verdiept in de behoefte aan steun van deze kinderen. De uitkomsten zijn vertaald in de brochure Steun voor weeskinderen. Handreikingen voor gemeenten, gemeentelijke wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s).

Uit interviews met volwassen weeskinderen en experts blijkt dat weeskinderen veel behoefte hebben aan:

  • een maatje of bondgenoot speciaal voor hen, die steun kan bieden
  • een financieel expert die vanuit hun belang mee kan kijken bij bijvoorbeeld de erfenis
  • steun die doorloopt tot na het 18e jaar
  • gehoord worden bij de keuze voor een voogd of woonplek

Steun voor een weeskind hoeft dus niet altijd gespecialiseerde hulp te zijn. Sterker nog, de meeste van deze kinderen hebben de veerkracht om op eigen kracht en met steun en hulp uit hun omgeving, om te gaan met hun verlies.

Colofon brochureHoe kan de gemeente zorgen dat weeskinderen de juiste, op hun behoefte afgestemde steun krijgen? Door de transitie van de jeugdzorg valt deze taak sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze handreiking beschrijft hoe de gemeente en de gemeentelijke wijkteams of CJG’s de juiste steun kunnen organiseren.

Als houvast hierbij zijn checklists opgenomen voor gemeenten, wijkteams/CJG’s en voor een bondgenoot voor het kind.

Auteurs NJI: Ingrid Ligtermoet, Mieke Vergeer, Krista Okma.

Co-auteurs: Jojanneke van den Bosch (mede-initiatiefnemer), Daan Westerink, Mariken Spuij,  Marjo van Anholt-Carels, Tineke Kleinhuis, Henriëtte Doosje.

De brochure kwam mede tot stand met dank aan Leden focusgroep Weeskinderen: De coauteurs,  Nicole Burgers en Riet Fiddelaers-Jaspers en door interviews met: de coauteurs, Monica Beerens, Marja Cozijn, Anjet van Dijken, Corinne Verheule en Petra van Rij.

Over Daan Westerink 515 Artikelen
pedagoog (MEd), rouwdeskundige, docent en onderwijsontwikkelaar, publicist, mediator, trainer en social media expert.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Reacties Beschermd door WP-SpamShield voor WordPress